JavaScript is off. Please enable it to view the full site.

Quadrat

Bureauprofiel

De maatschap Quadrat, atelier voor stedebouw, landschap en architectuur, bestaat uit R. Bijhouwer, stedebouwkundige-architect en S. Gall, stedebouwkundige-landschapsarchitect-architect. Atelier Quadrat is in 1992 samen met P. Achterberg opgericht. In 2020 is P. Achterberg uit de maatschap teruggetreden. Wanneer de vraag zich voordoet worden voor bijdragen op terreinen van verkeer en vervoer, planologie, ecologie, sociologie, civiel-techniek, publiek recht, presentatie, ontwikkelingsstrategie, proces- en projectmanagement, enzovoort, deskundigen uit een persoonlijk netwerk bij de opgave betrokken. Het atelier neemt op meerdere wijzen deel aan planprocessen: soms kortstondig, bijvoorbeeld bij studieopdrachten, workshops of advieswerk, soms langdurig, als maker van uitvoeringsplannen, planbegeleider of supervisor. Daarnaast houden de maat- schapsleden zich bezig met de ontwikkeling van de vakken stedebouw en landschaps- architectuur, door middel van docentschappen, lezingen, publicaties en ontwerpen. Binnen atelier Quadrat zijn de disciplines stedebouw, landschap en architectuur nauw verbonden. Zonder afscheid te nemen van de breedte van het werkveld, concentreert de maatschap zich vanaf 2020 op stedebouwkundige advisering. Het bureau vindt alle schaalniveaus van planvorming van even grote waarde en werkt veelal door de schaalniveaus heen. In oktober 2000 is de BNA-Kubus, de jaarlijkse prijs van de Bond van Nederlandse Architecten (BNA), aan atelier Quadrat toegekend.

Bureauprofiel

Atelier