JavaScript is off. Please enable it to view the full site.

Quadrat

Beplantingsplan De Groenzoom Berkel en Rodenrijs

Het beplantingsplan voor vijf deelgebieden van De Groenzoom is gericht op het bewerkstelligen van samenhang met het omringend landschap als tegenwicht tegen de omvangrijke verstedelijking in dit gebied. Hiervoor zijn over grote lengte ter weerszijde van het doorgaande fietspad rijen Iepen, Lindes en Populieren aangeplant. De nu nog jonge bomen zullen in de toekomst een sterke markering van het fietspad en de rand van het gebied vormen, en daarbij voor een aantrekkelijke wandeling of fietstocht zorgen. De randen langs de N470 zijn zoveel mogelijk ingeplant met bosplantsoen voor een krachtig licht donker effect. Langs de kleihoogt in is een grote diversiteit aan boomsoorten aangeplant, daarnaast voorziet het ontwerp in velden met fruitbomen en notenbomen, waar in de toekomst het plukken fruit en rapen van de noten mogelijk zal zijn. Voor het bosplantsoen en de heesters is een sortiment bepaald van imheemse soorten die passend zijn bij het kleilandschap van de polder en een belangrijke toevoeging voor de biodiversiteit vormen.

Opdrachtgever

Projectbureau De Groenzoom, i.s.m. DLG

Periode ontwerp

2011 – 2012

Uitvoering

2013 – heden

Programma

beplantingsplan

Beplantingsplan De Groenzoom Berkel en Rodenrijs

Buitenruimte