JavaScript is off. Please enable it to view the full site.

Quadrat

Binnenstad IJsselstein

Het ontwikkelingsplan en beeldkwaliteitsplan zijn opgesteld om de historische binnenstad van IJsselstein attractief te maken. Het realiseren van parkeergarages aan de rand van de binnenstad biedt de conditie voor herinrichting van de openbare ruimte. Deze bestaat uit een loper van gezaagde granietkeien met klinkers in rabatstroken. Voormalige parkeerterreinen worden herontwikkeld met kleinschalige wooncomplexen. Voor nieuwbouw, transformatie van panden en reclame aan panden zijn architectonische richtlijnen opgesteld. Hiermee wordt de van oudsher kleinschalige binnenstad met grotendeels monumentwaardige bebouwing gekoesterd.

Opdrachtgever

Gemeente IJsselstein

Periode ontwerp

2001-2005

Uitvoering

2005-2009

Programma

Ontwikkelingsplan, beeldkwaliteitsplan, supervisie, inrichting openbare ruimte

Binnenstad IJsselstein

Buitenruimte