JavaScript is off. Please enable it to view the full site.

Quadrat

Centraal Station Breda

Het ontwerp voor de openbare ruimte bij stationsgebouw Breda C.S. is gericht op het verbinden de stedelijke ruimte van Breda. De noord-zuidgerichte straten in de stationsbuurt hebben met het nieuwe stationsgebouw een krachtig perspectief gekregen. De Willemstraat spant de zichtlijn op tussen het monumentale venster in het stationsgebouw en het Park Valkenberg. Flankerende bebouwing kadert het venster en het Stationsplein in als een krachtige stedelijke ruimte in de reeks Grote Markt, Kasteelplein, Park Valkenberg en Willemstraat. In contrast met de orthogonale richtingen van de stationsbuurt neemt het Noordplein de diagonale richting van de Speelhuislaan, de drager van de wijk Belcrum, in zich op. Verhoogde plantenbakken met zitranden en groene parterres geleden de beide pleinen en zijn op nauwgezette wijze afgestemd op de stationsarchitectuur.

Opdrachtgever

architectenbureau K. van Velsen bv

Periode ontwerp

2004-2007

Programma

stedebouwkundige inpassing, voor- en achterplein station

Centraal Station Breda

Buitenruimte