JavaScript is off. Please enable it to view the full site.

Quadrat

Kerkplein Arnhem

Het Kerkplein vormt een schakel tussen de hoger gelegen binnenstad en de Rijnoevers: een ruim stedelijk bordes. Het plein is vlak gelegd, waardoor aan de zuidzijde een iets verhoogde rand ontstaat. Door een heldere ordening van bomenrijen en muurtjes en het verleggen van de zuidelijke straat ontstaat een ruimtelijke drager die de belangrijke gebouwen en hun voorruimtes in een nieuw verband brengt. Het Kerkplein zelf vormt een onderdeel van deze ruimtelijke reeks. De open ruimte biedt een vrij zicht op de in de ruimte verdraaid staande kerktoren; een grote fontein vormt het contrapunt in de ruimte. Het bestaande en nieuwe deel van het gerechtsgebouw krijgen een gezamenlijke voorruimte; een groen bordes als antwoord op de stenige en waterrijke voorruimte van het stadhuis aan de overzijde.

Opdrachtgever

Gemeente Arnhem, dienst Stadsontwikkeling

Periode ontwerp

1995-1997

Uitvoering

1998-1999

Programma

2.5 ha 187 marktkramen

Literatuurlijst

straategie 1998, omgevingsachitectuurprijs, p.18

Kerkplein Arnhem

Buitenruimte