JavaScript is off. Please enable it to view the full site.

Quadrat

Piushavenpark Tilburg

In het najaar van 2013 heeft atelier Quadrat gewerkt aan een meervoudige opdracht voor het ontwerp van de zuidoever Piushaven te Tilburg. De jury, bestaande uit externe adviseurs, vertegenwoordigers van de gemeente en de bewoners van het gebied, heeft uit vier bureaus atelier Quadrat als winnaar verkozen. De opgave bestond uit het opstellen van een visie en schetsontwerp voor de zuidoever van de Piushaven, waarin de samenhang met de noordoever, de stedenbouwkundige ontwikkelingen in het gebied, het watergebruik en de evenementen tot uitdrukking komen. Binnen de visie heet atelier Quadrat vier thema’s benoemd, die de deelgebieden van het Piushavenpark typeren: het stedelijke onthaal, het tuinstedelijke milieu, de stedelijke ontmoeting en het landschappelijke perspectief. In opdracht van de gemeente Tilburg en nauwe afstemming met belanghebbenden en omwonenden heeft atelier Quadrat de deelgebieden uitgewerkt tot definitief ontwerp. Uitvoering van het buitenruimteplan volgt op de stedenbouwkundige ontwikkelingen, met als eerste fasen het gebied bij het Wilhelminakanaal ‘Aan de waterkant’ en de omgeving IJzergieterij.

Opdrachtgever

Gemeente Tilburg

Periode ontwerp

2013-2015 i.s.m. planteam openbare ruimte Piushaven (POR)

Uitvoering

2016-heden

Piushavenpark Tilburg

Buitenruimte