JavaScript is off. Please enable it to view the full site.

Quadrat

Rooseveltweg Wageningen

Herinrichting Rooseveltweg Wageningen 

Onvrede over de inrichting van de weg qua veiligheid en visuele kwaliteit is de aanleiding geweest voor een herinrichting van de Rooseveltweg. In het nieuwe profiel is een watergang opgenomen ter voeding van de stadsgracht en verbetering van de waterkwaliteit. De Rooseveltweg is versmald door de binnenste rijstroken te verwijderen. Over de gehele lengte in de middenberm is een waterloop opgenomen.Dit centraal gerichte profiel heeft een bindende werking voor de aanliggende wijken en zorgt voor een herkenbaar profiel van noord naar zuid.

Opdrachtgever

Gemeente Wageningen

Periode ontwerp

2000-2001

Uitvoering

2004-2008

Programma

watergang en herstructurering weg

Rooseveltweg Wageningen

Buitenruimte