JavaScript is off. Please enable it to view the full site.

Quadrat

Sphinxterrein Maastricht

In opdracht van Belvédère Wijkontwikkelingsmaatschappij BV heeft atelier Quadrat in 2014 het buitenruimteontwerp voor het noordelijk deel van het Sphinxterrein te Maastricht opgesteld. In het kader van de herontwikkeling van de bestaande gebouwen in het Sphinxkwartier, waaronder de Eiffel, de Timmerfabriek en de nieuwbouw van een bioscoop aan de Boschstraat wordt de openbare ruimte in de omgeving van de Eiffel opnieuw ingericht. Het plan biedt samenhang aan de verschillende bouwopgaven door de historische structuur van kade, sleephelling, werkvloeren, tunnelovens en ontginningsassen herkenbaar te maken. Daarnaast wordt in het plan de relatie met de binnenstad gelegd door het kwaliteitsniveau van de openbare ruimte Boschstraat door te halen tot aan de Boschpoort, terwijl rond de Eiffel een meer industrieel en experimenteel buitenruimte milieu wordt gerealiseerd. Belangrijke structuurdragers van het gebied zijn de route in de as van de Penitentenpoort, de noordzuidas tussen het Begijnhof St Andries en de interne route Passage des Mouleurs en het Eiffelgebouw met haar noord-zuid oriëntatie. Deze routes en richtingen zijn uitgangspunt geweest voor het ontwerp en zijn behouden als structuur van openbare ruimte voor toekomstige ontwikkelingen. Het eerste plandeel aan de Boschstraat is eind 2015 aangelegd. De overige plandelen volgen nog.

Opdrachtgever

Belvédère Wijkontwikkelingsmaatschappij BV

Periode ontwerp

2014

Uitvoering

2015-heden

Sphinxterrein Maastricht

Buitenruimte