JavaScript is off. Please enable it to view the full site.

Quadrat

Stadhuisplein Almere

Op het Stadhuisplein komen markt, bestuursfuncties en winkelen bij elkaar. Het ontwerp voor het plein moet daarom representatief zijn en tevens goed werken als koppelstuk met verblijfskwaliteit tussen bestaande en nieuwe bebouwing. In het ontwerp is ervoor gekozen om de afwatering in een simpele en krachtige, unieke vorm op te lossen, die gelijkertijd de verblijfswaarde van de plek benadrukt. Drie grote cirkel- vormen van 28 m diameter verwijzen naar de ronding van de raadszaal van het Stadhuis. De formele opstelling van bomen, banken en lichtmasten aan de noordzijde gaat een dialoog aan met de informele opstelling aan de zuidzijde. De materiaalkeuze sluit aan bij de eis voor een representatief plein, RVS-lijngoten in een bestrating van graniet geven alle ruimte aan de marktfunctie en eventuele manifestaties.

Opdrachtgever

Gemeente Almere

Periode ontwerp

2004-2005 i.s.m. Ginette Blom (ontwerp banken en bushalten)

Uitvoering

2007-2010

Programma

8.000 m2 en 90 marktkramen

Literatuurlijst

Stadhuisplein Almere

Buitenruimte