JavaScript is off. Please enable it to view the full site.

Quadrat

Tramtracé Maastricht

De te realiseren tramverbinding Vlaanderen- Maastricht vormt onderdeel van het openbaarvervoersproject “Spartacus” in Belgisch Limburg. Atelier Quadrat heeft een inpassingsstudie verricht naar een drietal alternatieven voor het tramtracé door de Maastrichtse binnenstad. Voor een goede bestuurlijke weging zijn de ruimtelijke consequenties per alternatief opgetekend.
Naast objectief te meten factoren, zoals de loopafstanden naar de tramhaltes, zijn factoren als ruimtelijke kwaliteit en potentiële stedelijke ontwikkeling meegewogen. Ook de impact van het tramtracé op de bus-, auto-, fiets- en looproutes vormt een onderdeel van de studie.
Voor elk van de alternatieven zijn de profielen, halteplaatsen, spanmasten en verhardingsmaterialen bepaald.

Opdrachtgever

Gemeente Maastricht

Periode ontwerp

Juni 2008 - februari 2009

Programma

Inpassing regiotram in stedelijk gebied

Literatuurlijst

Tramtracé Maastricht

Buitenruimte