JavaScript is off. Please enable it to view the full site.

Quadrat

Tuin van Noord Rotterdam

Het negentiende-eeuwse rechtbank- en gevangeniscomplex aan de Noordsingel in Rotterdam wordt herontwikkeld tot een besloten, openbaar toegankelijke stadstuin met een gemengd stedelijk programma. Deze 'Hortus Conclusus' krijgt een besloten karakter door het handhaven van de bestaande muur, het introduceren van niveauverschillen met bakstenen keermuren, beukenhagen en waaierende paden met flagstones tussen meerstammige zilveresdoorns en magnolia's. Een met blauwe regen begroeide pergola rondom een vijver vormt een verbijzondering in de tuin. Het plan biedt ruimte aan collectieve en individuele woonvormen, kantoren, maatschappelijke functies en horeca. Het overgrote deel van de bestaande bebouwing wordt gehandhaafd.

Opdrachtgever

Ontwikkelcombinatie Tuin van Noord (BAM Woningbouw Rotterdam, HD Projectrealisatie)

Periode ontwerp

2010-2020 i.s.m. Wessel De Jonge Architecten

Uitvoering

2020-2021

Programma

openbare stadstuin, (zorg)woningen, maatschappelijke functies, kantoren en horeca

Tuin van Noord Rotterdam

Herstructurering