JavaScript is off. Please enable it to view the full site.

Quadrat

Veerstoepen Beuningen en Slijk-Ewijk

In 2012 heeft de Provincie Gelderland atelier Quadrat opdracht gegeven de veerstoepen van Beuningen en Slijk-Ewijk vorm te geven, als eerste fase uitwerking van het thema toerisme-recreatie uit het gebiedsontwikkelingsplan “WaalWeelde”. Het landschap van de Waal is een van de meest dramatische van Nederland. Op vele onverwachte en nauwelijks ontdekte plekken kun je je maximaal ontspannen. Alleen verlaten steenfabrieken, bruggen en bakens voor de scheepsvaart zijn uitingen van cultuur. Op die bakens wil het veerstoepontwerp aansluiten. Een vloer van stelconplaten fungeert als wachtplaats en oplegpunt voor de veersteiger. Over vier platen is zowel aan de Beuningse zijde als aan die van Slijk-Ewijk een gedicht van Tim Pardijs uitgefreesd, waarin het kruisen van de Waal tot uiting is gebracht. Een vijf meter lange zitbank met een stalen afdekplaat biedt een rustplek. Deze is bakenrood geschilderd aan de Slijk-Ewijkse zijde, de Rechter Waaloever, en bakengroen aan de Beuningse zijde, de Linker Waaloever. De dorpsnamen zijn in grote witte letters in het staal uitgespaard. De industriële vormgeving van de banken en de grafische vormgeving is, in opdracht van atelier Quadrat, verricht door bureau Blom&Moors. De uitvoering is verzorgd door Willems Winssen BV.

 

Opdrachtgever

Provincie Gelderland

Periode ontwerp

2012

Uitvoering

2013 vóór vaarseizoen fiestvoetveer

Programma

Waalvertierplekken

In samenwerking met

Blom en Moors (uitwerking banken)

Veerstoepen Beuningen en Slijk-Ewijk

Buitenruimte