JavaScript is off. Please enable it to view the full site.

Quadrat

Schoolenaer Haarlem

Voor een besloten prijsvraag voor de voormalige sociale werkplaats ‘Paswerk’ in Haarlem werd het stedenbouwkundige plan van Architectuurstudio Herman Hertzberger en atelier Quadrat gekozen om gerealiseerd te worden. Atelier Quadrat heeft de buitenruimte ontworpen. De buitenruimte onderscheidt twee milieus, binnen en buiten de hofjes: buiten de hofjes en langs de watergangen heeft de beplanting een inheems karakter; de hofjes zelf hebben een verfijnde uitstraling die doet denken aan een Japanse tuin. Dit verschil wordt onderstreept door bijzondere bomen, zoals meerstammige kleine esdoorns, toe te passen in de autovrije hofjes. Buiten vindt men elzen en wilgen met onderbeplanting als gagelstruik en sporkehout. De watergangen worden begeleid door natuur-vriendelijke oevers. Om de wijk vanaf het begin van de bouw een groen karakter te geven, zijn zoveel mogelijk bestaande bomen gehandhaafd.

Opdrachtgever

Gemeente Haarlem

Periode ontwerp

2000-2003

Uitvoering

2008

Programma

119 woningen

Schoolenaer Haarlem

Buitenruimte