JavaScript is off. Please enable it to view the full site.

Quadrat

Boek over gebiedstransformatie Kanaaloevers Apeldoorn

jul 22 2019

Op de Dag van de Architectuur 15 juni jl. is tijdens een feestelijke bijeenkomst op de kade van het Apeldoorns Kanaal het boek “Kanaaloevers Apeldoorn, transformatie van een verouderd industriegebied” gepresenteerd. In dit boek wordt verslag gedaan van een van de grootste binnenstedelijke gebiedstransformaties in Nederland uit de afgelopen 25 jaar. Dankzij een jarenlange hechte samenwerking tussen gemeentelijke projectleider Huub Selen, stedenbouwkundige Rein Geurtsen en landschapsarchitect Paul Achterberg is met behoud van historische elementen een kwalitatief hoogstaand woonwijk ontstaan binnen een aantrekkelijk kanaallandschap dat onderdeel is geworden van de bestaande stad.

Uitgave van Stichting Bouwhuis en Stichting Apeldoornse Monumenten
Onderzoek en tekst: Daniël Kipp, Huub Selen en Evelien van Es
ISBN 978 90 8086 267 8

 

Boek over gebiedstransformatie Kanaaloevers Apeldoorn

Nieuws