JavaScript is off. Please enable it to view the full site.

Quadrat

Supervisor MAAK.Zaanstad Noord!

nov 19 2018

Roy Bijhouwer is aangesteld als supervisor van MAAK.Zaandstad Noord, het gebied van Zaanse Schans tot en met West en Oost Knollendam. Als supervisor begeleidt hij de planontwikkeling en toetst bouwplannen. De Zaanstreek is de bakermat van de voedingsindustrie in Nederland. De historische industriële complexen langs de Zaan houden de herinnering hieraan nog levendig. Het slingerende verloop van de Zaan, de beslotenheid van de linten, de lange zichtlijnen op het Noord-Hollands landschap en de schaalcontrasten tussen het kleine en het grote zijn enorme kwaliteiten. Het gebied  is een kleurrijk stedelijke mozaïek waar herontwikkeling van voormalige industriële complexen een belangrijke opgave is.

Klik hier voor het verhaal van Roy Bijhouwer.

 

Supervisor MAAK.Zaanstad Noord!

Nieuws