JavaScript is off. Please enable it to view the full site.

Quadrat

Beeldkwaliteitplan Nieuwland Schiedam

Voor de wijk Nieuwland is een beeldkwaliteitplan opgesteld. Het plangebied wordt in het noorden begrensd door de spoorlijn Rotterdam-Hoek van Holland, in het oosten door de Schiedamse Schie, in het zuiden door de Noordvestgracht en de Vlaardingerdijk en in het westen door de Poldervaart. Het beeldkwaliteitplan gaat in op de belangrijkste te behouden kwaliteiten van de wijk, de stedenbouwkundige en landschappelijke structuren, die ten grondslag liggen aan het gebied, en welke beeldbepalende gebouwen en complexen te benoemen zijn. Daarnaast is beschreven in welke delen van de wijk de meeste ontwikkelingsdynamiek te verwachten is van de openbare ruimte, van verkeer en van bebouwing.

Opdrachtgever

Gemeente Schiedam

Periode ontwerp

2016

Beeldkwaliteitplan Nieuwland Schiedam

Plannen & studies