JavaScript is off. Please enable it to view the full site.

Quadrat

Meerstad Groningen

 Dit stedebouwkundig plan is een uitwerking van het eerste deelplan van het Masterplan Meerstad Groningen van Alle Hosper en KCAP uit september 2005. Dit eerste deelplan wordt omgeven door de nieuwe waterplas, het oude lint, het bestaande recreatiegebied Grunopark en de nieuwe ontsluitingsweg naar het centrum van Meerstad. Het stedebouwkundig plan krijgt een groene en waterrijke uitstraling. De hoofdstructuur van het gebied volgt het waaierpatroon van het onderliggend landschap. Binnen de structuur van dit deelplan liggen verschillend uit te werken velden met verschillend woonprogramma en andere commer­ciële en/of maatschappelijke functies. Het stedebouwkundig plan stelt principes voor beeldkwaliteit en maakt een integrale ontwikkeling mogelijk van complexe civiel technische ingrepen, structurerende buitenruimte en in rustig tempo te faseren woonbuurtjes.

Opdrachtgever

Bureau Meerstad

Periode ontwerp

2006-2008

Programma

max. 1300 woningen en voorzieningen

Meerstad Groningen

Uitbreidingswijk