JavaScript is off. Please enable it to view the full site.

Quadrat

Ontwikkelingsvisie A2 Limburg

De gewenste verbreding van het wegvak tussen Maasbracht en Beek van de snelweg A2, was voor de omliggende regio aanleiding om een integrale ontwikkelingsvisie op te stellen. De regio ontwikkelt tot een Euro-regio, waarin oost-westverbindingen met België en Duitsland tot ontwikkeling komen. Er is een grote behoefte aan logistieke bedrijventerreinen geprognotiseerd. Tegelijk is er krimp in de behoefte aan woningen in dat gebied. De visie bevat richtlijnen voor en omgang met bestaande en ontwikkelen van bedrijventerreinen en woonlocaties. De hoofdpunten van de ontwikkelingsvisie zijn beleidsmatig vertaald in de nota Regiovisie Westelijke Mijnstreek “Ruimte voor nieuwe generaties”. De ontwikkelingsvisie is ook vertaald in concrete projecten, vastgesteld in de nota “werk in uitvoering, een aanzet tot businesscases”.

Opdrachtgever

Provincie Limburg, gemeente Sittard-Geleen (namens de regiogemeenten), Rijkswaterstaat

Periode ontwerp

2008-2009

Ontwikkelingsvisie A2 Limburg

Plannen & studies