JavaScript is off. Please enable it to view the full site.

Quadrat

Purmer-meer Noord-Holland

De noordvleugel van de randstad is onderhevig aan een toenemende verstedelijkingsdruk. De ontwerpstudie is georganiseerd door stichting Purmer-Meer. Uitgangspunt was voorkomen dat Purmerend, Volendam en Edam aaneen groeien. Hiertoe is een groot nieuw meer op niveau van een tussenboezem aan de oostkant van de Purmer voorgesteld. Dit meer is via sluizen verbonden met het boezem- en polderwater. Door een brede vaart met erlangs een ontwikkelingszone met stedelijke functies is het centrum van Purmerend verbonden met dit meer. Op het culminatiepunt - het punt waar de nieuwe oost-westvaart kruist met de hoofdtocht van de Purmer - is het centrum van de verdubbelde stad Purmerend geprojecteerd.

Opdrachtgever

Steenhart Onroerend Goed Advies BV en woningcorporatie sgbb

Periode ontwerp

2006 i.s.m. Bastiaan Jongerius Architecten BV en Royal Haskoning

Programma

23.000 woningen en voorzieningen

Literatuurlijst

Purmer-meer Noord-Holland

Plannen & studies