JavaScript is off. Please enable it to view the full site.

Quadrat

Stadhuis Bolsward

Het 17e eeuwse stadhuis van Bolsward is een uniek voorbeeld van het Friese maniërisme en staat op een markante plek in de stadstructuur. Sinds de gemeentelijke fusie tot de gemeente Súdwest Fryslân heeft het stadhuiscomplex voor het grootste deel haar oorspronkelijke functie verloren. De gemeente heeft een ontwerp opgesteld voor herbestemming van het gebouw met ondermeer museale functies, de bibliotheek en horeca. Hiermee wordt beoogd het voormalige stadhuis weer een nieuwe publieke betekenis en een prominente positie in de samenleving te geven. Om de herbestemming van het voormalige stadhuis meer toekomstbestendig te maken is de behoefte ontstaan aan een stedenbouwkundige analyse en stedenbouwkundige visie waarin het stadhuiscomplex beter verankerd is in de stadstructuur.

Atelier Quadrat heeft hiervoor een stedenbouwkundige analyse en visie opgesteld, waarin wordt ingegaan op de geheel eigen morfologie van Bolsward en specifieke ligging van het stadhuis hierin. Aangegeven is op welke wijze het stadhuiscomplex beter verankerd kan worden in de stadstructuur. Aan de hand van vier ruimtelijke- en functionele scenario’s zijn de kansen voor de toekomstige inrichting van de directe omgeving van het stadhuis verkend en zijn de consequenties inzichtelijk gemaakt. Ook zijn voorstellen opgenomen voor verbetering van de openbare ruimte in de binnenstad.

Opdrachtgever

Gemeente Súdwest-Fryslân

Periode ontwerp

december 2015

Stadhuis Bolsward

Plannen & studies