JavaScript is off. Please enable it to view the full site.

Quadrat

Frankendaal Amsterdam

Het tuindorp Jeruzalem, gebouwd in 1948, is vooral bekend als de eerste Amsterdamse 'haken-en-hoven'-verkaveling, met duplexwoningen van Merkelbach, Karsten en Elling en groene hoven van Mien Ruys. Het 'Masterplan Frankendaal-Jeruzalem' gaat uit van behoud en restauratie van de meest exemplarische 'haken en hoven', waarbij een deel van de bestaande duplexwoningen verticaal wordt samengevoegd. De overige haken en hoven worden gesloopt om plaats te maken voor nieuwbouw. De nieuwbouw sluit aan op het tuindorpkarakter door het gebruik van collectieve groene hoven en de schaal en typologie van de bebouwing.

Opdrachtgever

Stadsdeel Oost/ Watergraafsmeer Amsterdam, Woningcorporatie De Dageraad, Woonstichting De Key, Woningstichting Rochdale

Periode ontwerp

2004

Programma

sloop 781 woningen, nieuwbouw 922 woningen restauratie duplexwoningen, sloop en nieuwbouw dienstencentrum

Literatuurlijst

De Grote Verbouwing, verandering van de naoorlogse woonwijken,2004, p87-93
architectuur en planning in nederland

Frankendaal Amsterdam

Herstructurering