JavaScript is off. Please enable it to view the full site.

Quadrat

GVB-terrein Amsterdam

In stadsdeel Amsterdam Oud-West staat een in onbruik geraakt remisecomplex van de tram. Het bestaat uit aan elkaar gebouwde hallen. De wens voor meer openbare ruimte is verbonden met de ontwikkelingskansen voor de gebouwen. Door in het gebied een open patio te maken met een nieuwe open toegang ontstaat een grotere gevellengte, waardoor kleinere, maar vooral meer gedifferentieerde functies in de hallen een plaats kunnen krijgen. De patio grenst aan de belangrijkste en mooiste hal van het complex, die als openbare passage de verbinding legt naar de omgeving. Voor de te behouden hallen is daartoe een programmatisch scenario opgesteld: een sporthal, een bibliotheek, een ouderencentrum, een grand café en atelier-/kantoor-/werkruimtes. De invullingen zijn uitgewerkt waarbij bekeken is hoe de karakteristieke en monumentale constructies behouden kunnen worden.

Opdrachtgever

Stadsdeel Oud-West Amsterdam

Periode ontwerp

1997-1998

Programma

10.000 m2 woningbouw en bedrijfsruimte

GVB-terrein Amsterdam

Herstructurering