JavaScript is off. Please enable it to view the full site.

Quadrat

Kanaal Noord Apeldoorn

Het complex van de voormalige Zwitsal-fabriek in Apeldoorn, ontworpen tussen 1946 en 1965, heeft een grote architectonische samenhang. Als onderdeel van de herstructurering van de Kanaalzone is voor dit terrein een stedenbouwkundig raamwerkplan gemaakt. De meest exemplarische gebouwen blijven gehandhaafd. De nieuwbouw sluit aan op de bestaande bebouwing in maat, bouwhoogte, materialisering en stedenbouwkundige structuur. Door de inrichting van de buitenruimte en het toevoegen van twee bruggen over het kanaal gaat de locatie functioneren als een verbindende schakel in de stad. Aan de zuidzijde wordt een groot gebied vrij gehouden van bebouwing als onderdeel van parkzone de Groene Knoop. De beoogde herstructurering is gehonoreerd met een subsidie in het kader van de Nota Ruimte.

Opdrachtgever

Gemeente Apeldoorn

Periode ontwerp

2007-2008

Programma

200 woningen, ondergrondse parkeergarages en overige functies

Kanaal Noord Apeldoorn

Herstructurering