JavaScript is off. Please enable it to view the full site.

Quadrat

Kanaalzone Apeldoorn

De komende decennia zal de Kanaalzone in Apeldoorn transformeren van een achterkant en barrière in de stad tot een voorkant. Beoogd wordt aan weerszijden van het Kanaal een stedelijk gebied tot ontwikkeling te brengen. Om in de lange ontwikkelingstermijn samenhang te bereiken en flexibiliteit te bieden in deze ontwikkelingen is het Plan Ruimtelijke Kwaliteit opgesteld. Een Raamwerk van openbare ruimte is bepaald, waarbij inrichtingsprincipes vastgesteld zijn. Daarnaast zijn ontwikkelvlekken benoemd waarvan de condities tot het Raamwerk zijn vastgesteld. Aangegeven is waar monumentale gebouwen kansen bieden om nieuwe programma’s te genereren, welke belangrijke oude structuren historische betekenis aan een plek geven en welke plekken kansen bieden voor bijzonder stedelijk programma.

Opdrachtgever

Gemeente Apeldoorn

Periode ontwerp

2008

Programma

300 ha. wonen, werken en voorzieningen

Kanaalzone Apeldoorn

Herstructurering