JavaScript is off. Please enable it to view the full site.

Quadrat

Merwede kanaalzone Utrecht

Langs het Merwedekanaal zal een nieuwe stadswijk verrijzen, opgebouwd uit bouwblokken en torens met grondgebonden woningen en appartementen. Een nieuwe fietsbrug over het Merwedekanaal draagt bij aan een fijnmazig netwerk van verbindingen tussen Kanaleneiland en de binnenstad van Utrecht. De Villa Jongerius uit 1938 wordt, samen met het monumentale voorgebouw van de oude bedrijfshal, gerestaureerd en opgenomen in het plan. De bebouwing langs het kanaal is laag voor een optimale bezonning van een reeks openbaar toegankelijke verblijfsplekken langs het kanaal. Een front van hogere torens markeert de hoekverdraaiing tussen verkaveling en het kanaal en vormt een ruimtelijke eenheid met de bebouwing aan de overzijde van het kanaal, rondom de Veilinghaven.

Opdrachtgever

Gemeente Utrecht

Periode ontwerp

2007-2009

Uitvoering

nog uit te voeren

Programma

80 woningen, 4.600 m2 werkplaatsen, 2.100 m2 voorzieningen, 2.400 m2 kantoren en horeca, 800 pp in parkeergarages

Merwede kanaalzone Utrecht

Herstructurering