JavaScript is off. Please enable it to view the full site.

Quadrat

Olympus Rotterdam

Het project Olympus omvat meerdere gebieden in IJsselmonde Rotterdam. In een integrale ontwerpstudie wordt aangegeven hoe IJsselmonde van satellietwijk kan integreren in het stadsgeheel. Het biedt een kader voor deeluitwerkingen. De studie is uitgewerkt als een scenario in drie stappen voor het hele gebied, waarbinnen een voor elk gebied eigen ruimtelijk beleid uitgewerkt kan worden. Een wijziging van de infrastructuur en een ruimtelijke typering van de verschillende gebieden vormen de drager van toekomstige ontwikkelingen. De verschillende deelgebieden kennen elk een eigen karakter en ontwikkelingsdynamiek. De studie resulteert in een lijst concrete aanbevelingen voor ruimtelijk beleid.

Opdrachtgever

dS+V Rotterdam, ROVV-ADO district Zuid

Periode ontwerp

1992

Programma

2.500 woningen, 60.000 m2 bedrijfs- en kantoorruimte, recreatieve voorzieningen en infrastructuur

Literatuurlijst

nrc handelsblad, 1998, september 10
de Havenloods, september 17, 1998

Olympus Rotterdam

Herstructurering