JavaScript is off. Please enable it to view the full site.

Quadrat

Ontwikkelingsvisie Noordzaan Zaanstad

De Ontwikkelingsvisie Noordzaan is een uitwerking van één van de zeven sfeergebieden die worden onderscheiden in het ‘Ruimteplan Zaan en IJ’. Het gebied Noordzaan wordt in grote lijnen begrensd door de Zaan, bedrijventerrein Noorderveld II, West-Knollendam en de Prins Clausbrug. In het gebied liggen twee grootschalige industriële bedrijfscomplexen, Meneba (voorheen Wessanen & Laan) en Brokking. Het Brokkingcomplex staat al jaren leeg. Meneba zal mogelijk in de toekomst haar bedrijfsvoering in het Wessanencomplex staken, waardoor ook dit complex leeg komt te staan. Dit gegeven vormt een van de belangrijkste aanleidingen voor het opstellen van de Ontwikkelingsvisie Noordzaan. Ook eiland Bloemendaal, gelegen in de Zaan, en de sportvelden in de Karnemelksepolder vormen onderdeel van het gebied van de Ontwikkelingsvisie.

Opdrachtgever

Gemeente Zaanstad

Periode ontwerp

2011-2012

Ontwikkelingsvisie Noordzaan Zaanstad

Plannen & studies