JavaScript is off. Please enable it to view the full site.

Quadrat

Schilderswijk Den Haag

Deze studie gaat in op de fysieke component van de Schilderswijk. Na een precieze, pands- en pleksgewijze inventarisatie zijn verschillende thema’s op alle schaalniveaus van de fysieke structuur onderzocht met als doel de wijk, buurt, straat, openbaar-privé, plein en functieverdeling te verbeteren. Elke oplossing is geënt op het vergroten van de ‘herkenbaarheid’ van de ruimte. In deze studie worden twee uitzonderingen gemaakt. Enerzijds voor de ensembles, omdat hier sprake is van een bijzonder woonmilieu met een eigen (dorpse) bewoning. Anderzijds voor het middengebied van de Schilderswijk, omdat hier de problemen op alle schaalniveaus op dusdanige manier spelen dat een aparte studie noodzakelijk is.

Schilderswijk Den Haag

Herstructurering