JavaScript is off. Please enable it to view the full site.

Quadrat

Willem Barentszstraat Amersfoort

Tussen de binnenstad van Amersfoort en het Valleikanaal ligt een groene wig. Het groengebied grenst aan de woonwijk Kruiskamp uit de jaren vijftig. De voormalige woningen en een school die aan de groene wig grensden zijn geherstructureerd. Binnen de bestaande structuur van het wegenpatroon is nieuwe bebouwing ingeweven, waarbij het park gehandhaafd is. Een aantal centrumfuncties heeft in deze bebouwing een plaats gekregen. De woonbebouwing is compact met gebouwde parkeervoorzieningen die zorgvuldig ingepast zijn in en onder de woonblokken. In 2010 heeft het project de architectuurprijs Amersfoort 2001-2010 gewonnen (zie juryrapport bij literatuur & links).

Opdrachtgever

Gemeente Amersfoort

Periode ontwerp

2001

Uitvoering

2008

Programma

195 woningen, 1.100 m² bvo winkels, 2.300 m² bvo sociaalculturele voorzieningen, 1,9 ha park

Willem Barentszstraat Amersfoort

Herstructurering