JavaScript is off. Please enable it to view the full site.

Quadrat

Zuidwijk Rotterdam

Het 'Masterplan Vernieuwing Zuidwijk' vormt de ruimtelijke en programmatische leidraad voor de stedelijke herstructurering voor de komende 10 jaar. Uitgangspunten in het Masterplan zijn het opnemen van Zuidwijk in het stedelijke netwerk, het versterken van de ruimtelijke hoofdstructuur en het respecteren van de huidige groene opzet door het 'heruitvinden' van de tuinstad. In de deeluitwerking voor de buurten de Velden en de Lo’s wordt, de omslag van gestapelde naar grondgebonden woningen en het toegenomen autobezit, vormgegeven met nieuwe woontypologieën om de 'tuinstad van de 21e eeuw' mogelijk te maken. Voor de aanhechting met de stad is een ont-wikkelingsvisie van de Zuiderparkweg opgesteld.

Opdrachtgever

Vestia Rotterdam-Zuid, dS+V, OBR

Periode ontwerp

2006-2007

Programma

6.000 m2 plein

Zuidwijk Rotterdam

Herstructurering