JavaScript is off. Please enable it to view the full site.

Quadrat

Boulevardterrein Zeist

Aan de noordkant van Zeist, op de grens van het centrum en de villawijken, ligt het Boulevardterrein. Voor dit terrein is een stedenbouwkundig plan gemaakt. Een nieuw 50 cm verhoogd plantsoen vormt de overgang tussen de bestaande en de nieuwe bebouwing en markeert tevens de entree tot het centrum. In de rand ervan zijn een zitgelegenheid en een wachtpaviljoen ten behoeve van het busstation opgenomen. Aansluitend aan de centrumbebouwing ligt een stedelijk blok met een inpandig gelegen supermarkt. Aan de zijde van de villawijken liggen laagbouw woningen die in schaal en korrelgrootte afgestemd zijn op de omliggende bebouwing. Atelier Quadrat heeft het bestemmingsplan opgesteld, ontwerp voor de buitenruimte gemaakt en voerde in samenwerking met de gemeente Zeist de supervisie over de architectonische uitwerking.

Opdrachtgever

Gemeente Zeist

Periode ontwerp

1994-1996

Uitvoering

1997-1999

Programma

337 woningen, 2.500 m² winkels, 368 p.p. in ondergrondse garage, busstation

Boulevardterrein Zeist

Supervisie