JavaScript is off. Please enable it to view the full site.

Quadrat

Deventer Tuindorp Zuid

Tuindorp Zuid is een woonbuurt, gelegen in het noordelijk stadsdeel Keizerslanden. In navolging van de ontwikkelingsvisie van de gemeente Deventer is de wijk herontwikkeld. Quadrat heeft het stedenbouwkundig plan gemaakt, evenals de richtlijnen voor de architectuur en het ontwerp voor de buitenruimte. De oorspronkelijke structuur van de naoorlogse tuinwijk is behouden in het plan; het bestaande, geknikte stratenpatroon en de waardevolle bomenstructuur is gehandhaafd. De auto is zoveel mogelijk uit het straatbeeld gehouden, door middel van eenrichtingverkeerstraten, eenzijdig parkeren en parkeren op eigen terrein in mews. De woningen sluiten aan bij de omliggende bebouwing en bij het dorpse karakter, door de bouwhoogten, het gebruik van baksteen en de kap. Het ontwerp van tuinmuren, hagen, bloembakken en groenplekken versterkt dit.

Opdrachtgever

Woonbedrijf ieder1

Periode ontwerp

2006-2007

Uitvoering

2009-2010

Programma

140 woningen( 45 appartementen en 95 eengezinswoningen)

Deventer Tuindorp Zuid

Herstructurering