JavaScript is off. Please enable it to view the full site.

Quadrat

Overtoomseveld Amsterdam

Voor de herstructurering van Overtoomseveld is een integrale visie opgesteld. Het raamwerk van openbare ruimtes vormt de dragende structuur. De hoofdstraten krijgen een laanbeplanting met lindebomen. Langs het spoortalud komt een park. Lommerrijke buurtparkjes zullen samen met de groene binnenhoven worden geschakeld tot een informeel netwerk van openbare ruimtes. Het August Allebéplein krijgt als hart van de wijk een nieuwe stedelijke inrichting. Stedenbouwkundige samenhang krijgt gestalte door woongebouwen waarmee straatwanden worden gevormd. Er worden stedelijke of straatgeoriënteerde plinten gemaakt, zodat de straat levendig wordt met woningtoegangen, werkruimten en winkels. Bestaande bebouwing en nieuwbouw worden op elkaar afgestemd in materialisering.

Opdrachtgever

Stadseel Nieuw-West Amsterdam

Periode ontwerp

2002 - heden

Uitvoering

2006-heden

Programma

Raamwerk openbare ruimte

Overtoomseveld Amsterdam

Herstructurering