JavaScript is off. Please enable it to view the full site.

Quadrat

Rijkswerf Den Helder

De Oude Rijkswerf Willemsoord is een uniek voorbeeld van 18e eeuwse militaire architectuur uit de Franse Verlichting, gerealiseerd in de Nederlanden. In 1993 heeft de Koninklijke Marine een nieuwe locatie voor haar reparatie- werven in gebruik genomen. In het Masterplan voor de herontwikkeling wordt de historische maatstructuur, die zich kenmerkt door een sym- metrische opbouw met een centrale as gericht op zee, weer leesbaar gemaakt. In de richtlijnen voor de architectonische uitwerking is gezocht naar een balans tussen behoud en restauratie van oude karakteristieke bebouwing enerzijds en het doen van moderne addities anderzijds. Op deze wijze krijgt de oude structuur een nieuwe betekenis in de stad met nieuwe programma’s op cultureel, museaal en educatief gebied. De inrichting van de buitenruimte is gericht op het handhaven van het bestaande, maritieme karakter: functioneel, sober en robuust.

Opdrachtgever

Gemeente Den Helder

Periode ontwerp

1998 - 2002

Uitvoering

2001-2004

Programma

40 ha

Literatuurlijst

belvedere, 1999, p. 1-8
jaarboek landschapsarchitectuur en stedenbouw ‘01-’03, 2004, p. 78-81
smaak 12, juli 2003, p. 26-29
smaak 10,  februari 2003, p. 19-24

willemsoord bv
architectenbureau Braaksma en Roos (gebouw 47)
architectenburo cepezed (bioscoop)
Erik Knippers (reddingsmuseum)

Rijkswerf Den Helder

Herstructurering