JavaScript is off. Please enable it to view the full site.

Quadrat

Zuiderpoort Ravenweg Apeldoorn

Het herstructureringsproject Zuiderpoort is gelegen aan weerszijden van de Ravenweg. Quadrat heeft het stedenbouwkundig plan gemaakt, evenals het ontwerp voor de buitenruimte en voerde de supervisie over de architectonische uitwerking. De nieuwe bebouwing sluit zorgvuldig aan op de structuur van de omliggende wijken. Twee straten zijn doorgetrokken in het plangebied en eindigen in een plantsoen, waarlangs eengezinswoningen liggen. Tussen de twee plantsoenen is een appartementengebouw van drie bouwlagen rondom een collectieve tuin gemaakt. Onder de collectieve tuin ligt een parkeergarage. Langs de Ravenweg liggen appartementen. Niveauverschillen en overgangen privé-openbaar zijn met hoge en lage tuinmuren vormgegeven.

Opdrachtgever

Woningstichting de Goede Woning

Periode ontwerp

2005-2007

Uitvoering

2008-2010

Programma

298 woningen, 338 parkeerplaatsen in ondergrondse garages (verdeeld over 2 fases)

Zuiderpoort Ravenweg Apeldoorn

Herstructurering