JavaScript is off. Please enable it to view the full site.

Quadrat

Uitvoering Burgemeester Stekelenburgplein te Tilburg in volle gang

jun 27 2016

De aanleg van het plein bestaat uit drie fasen: De westzijde omgeving van de polygonale loods en draaischijf, het middendeel tegenover de stationspassage en het oostelijke deel. Op dit moment wordt de eerste fase, de oostzijde, uitgevoerd. De grote betonnen elementen voor de trappen en de plantenbakken zijn in de afgelopen week geplaatst.

In het ontwerp is de samenhang gezocht met het oorspronkelijke inrichting van de NS Werkplaats. Om het ‘spoorse’ verleden van de plek in beeld te brengen worden de vier noordelijke sporen van de karakteristieke draaischijf behouden en met nieuwe bestrating geïntegreerd. Vanwege de vlakke ligging van de sporen kan het hoogteverschil richting de stationspassage pas ten zuiden van deze sporen worden ingezet. De hoogteverschillen worden gemarkeerd middels lange gebogen keermuren, die net als de sporen zich vanuit de draaischijf ontwikkelen en worden beëindigd voor de toekomstige rooilijn van de Stadscampus. Tussen de keermuren zal het maaiveld iets opbollen. Daardoor worden grote groene terrassen gevormd, die zowel vanaf de Burg. Brokxlaan als vanuit de stationspassage goed zichtbaar zijn. Er ontstaat een groen plein met gazons, grote bedden vaste planten, siergrassen en meerstammige bomen. In het perspectief van de passage wordt op het plein een fontein geplaatst.

Uitvoering Burgemeester Stekelenburgplein te Tilburg in volle gang

Nieuws