JavaScript is off. Please enable it to view the full site.

Quadrat

Stadshart Den Helder

Een vitaal en aantrekkelijk stadscentrum is voorwaarde om de economische positie van Den Helder te versterken. De ruimtelijke oriëntatie van het stadscentrum is de Oude Rijkswerf en de haven. Drie programmatische ontwikkelingspolen leggen de verbinding tussen het centrum en de Oude Rijkswerf. De eenzijdige ontwikkelingsrichting van de Zeedijk wordt daarmee verlaten. Bij het opstellen van het structuurplan is de nadruk gelegd op het “voorstelbaar maken” van de abstractie die een structuurplan is. Van 28 deelprojecten zijn nauwkeurige uitwerkingen gemaakt om de consequenties van de ingrepen inzichtelijk te maken en de bewoners goed bij de ontwikkeling van hun stad te betrekken.

Opdrachtgever

Gemeente Den Helder, projectbureau Stadshart Den Helder

Periode ontwerp

2003-2005

Uitvoering

raadsbesluit 2005

Programma

centrum voor 60.000 inwoners

Stadshart Den Helder

Herstructurering